Условия за използване на уебсайт https://airplantsbg.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между ЕТ „Мудева“-Д. Ангелова, по-долу за краткост „Търговец“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://airplantsbg.com, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.
ЕТ „Мудева“-Д. Ангелова е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с BG 101674693
адрес гр. Сандански, ул. Надежда 4, имейл адрес info@airplantsbg.com, телефон +359882069242

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).
Настоящият документ съдържа информация за дейността на ЕТ „Мудева“-Д. Ангелова и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от ЕТ „Мудева“-Д. Ангелова, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции
За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Сайт – https://airplantsbg.com и всички негови подстраници.
Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна, и всяка друга правно-значима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.
Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

Описание на продукта

airplantsbg.com се опитва да бъде възможно най-точен по отношение на характеристиките на продуктите, които се появяват в нашия онлайн магазин. Бихме искали обаче да поясним, че airplantsbg.com продава продукти, които са разделени в две категории: едната категория включва всички растения (въздушни, стайни, орхидеи и т.н.) и друга- видове декорация, поддръжка и грижи за растенията.

Що се отнася до описанието на продуктите за декорация, поддръжка и грижи, тя е цитирана така, както е получена от производствената/строителната компания, airplantsbg.com не носи никаква отговорност за неточно описание на продукта от производствената/строителната компания.

 

При растенията, описанието на продукта може да не е напълно точно при следните условия:

 • Опитваме се да дадем на потребителите възможно най-доброто описание и илюстрация на растенията, продавани чрез airplantsbg.com, което описание обаче не може да бъде напълно точно поради естеството на продуктите.
 • Снимките на растения (т.е. живи стоки), показани в airplantsbg.com, могат да предложат на потребителя само оценка на характеристиките на растението, на определено ниво на зрялост и на определено място. В зависимост от зрелостта на растението, което в крайна сметка достига до потребителя, продуктите могат да имат леки разлики от изображението. Често има и малки отклонения в цвета на цветето, което е свързано от една страна с уникалността на всяко растение, а от друга с фотографското представяне на цветята, което не винаги е точно.
 • Размерите на растенията не могат да бъдат точни. Малките разлики във височината, формата и цвета между растенията са неизбежни.

Ние полагаме всички усилия, за да получите растенията при вас с точните характеристики, посочени в онлайн магазина. Често обаче се наблюдават малки разлики в размера и формата на растението.

 

Опаковане / Транспортиране

Нашата компания полага всички усилия да гарантира качеството и жизнеспособността на растенията, които предлага на пазара. Поради тази причина всяко растение се проверява щателно при получаването му от доставчика и в рамките на няколко часа се проверява отново, преди да бъде опаковано и изпратено до крайния получател.

Опаковката на растенията е процес, който ние постоянно изследваме, за да постигнем оптималното ниво на вентилация и стабилизиране им в нея!

За всяко растение, което опаковаме, се извършват всички предписани стъпки за контрол, така че растенията да са здрави и перфектно състояние. Ние предварително сме проверили многократно тяхната издръжливост по време на изпращането им в опаковката.

**Отбелязваме, че растенията са живи организми и затова не можем напълно да контролираме и да предвидим поведението им при промяна на условията в околната среда. Припомняме ви, че от момента, в който пратката напусне нашата фирма и бъде получена от съответната куриерска компания, отговорността за тях се носи единствено от техния купувач (клиент). airplantsbg.com не носи отговорност по време на транспортирането им.

 

Покупка на продукт – Начини на плащане – Политика за връщане

Публикуваните на airplantsbg.com продукти са представени с цени на дребно с ДДС. В допълнение към цената на дребно, всеки потребител/клиент заплаща транспортната цена (когато тя съществува), за чийто размер ще бъде уведомен преди окончателното завършване на поръчката си. Компанията може да променя цените на своите продукти. Всяка промяна няма да засегне съществуващите поръчки, които се обработват или изпращат.

Плащането на продуктите може да се извърши по един от следните начини:

 • Чрез наложен платеж;
 • С кредитна или дебитна карта през онлайн ПОС терминала на Stripe;
 • Чрез депозит в банкова сметка на airplantsbg.com.

След приключване на поръчката, на клиента ще бъде изпратен мейл, потвърждаващ неговата поръчка.

 

Анулиране на поръчка

 • Анулиране преди изпращане на поръчката за растение:

Поръчката може да бъде отменена до момента преди изпращането ѝ. Ние си запазваме правото да таксуваме за анулиране на поръчката сума до 50% от покупната стойност за растения, които са изпратени по специална поръчка, или имат индикация, че могат да бъдат изпратени само след 1-2 седмици. Това са растения, които са поръчани от името на потребителя и сумата, начислена по време на анулиране, зависи от разходите, които вече са възникнали до анулирането ѝ, както и от разходите за нейната поддръжка.

 

 • Анулиране след изпращане на поръчката:

 

В случай, че изпращането на поръчката е направено и получаването е отказано по някаква причина, airplantsbg.com не носи никаква отговорност и в никакъв случай не поема компенсацията му.

 

При получаване на продукта

Клиентът е отговорен да провери дали опаковката е непокътната и дали състоянието на получените продукти е желаното, или има очевидни дефекти на продукта, за да не загуби правата по закона за дефектни продукти.

 

Връщане на продукт

Ако потребителят/клиентът след получаване на поръчката желае да върне продукт, компанията следва политика относно връщането на продукти, продавани чрез нейния уебсайт, която е в съответствие с европейското и българското законодателство за защита на потребителите. (Имайте предвид, че за връщането на растения има специални условия, свързани с естеството на продукта.) В този случай клиентът ще може да върне продукта в рамките на (3) три календарни дни от получаването му. Продуктът за връщане трябва да е в отлично състояние и в непокътната опаковка, и да не се използва. В този случай клиентът поема транспортните разходи до компанията.

 

*Няма да бъдат възстановени никакви продукти, ако са били използвани или опаковката им е била променена по някакъв начин!

 

В случай, че даден продукт се окаже дефектен, той подлежи на гаранция на компанията, която го е произвела и отговорността за ремонт и/или подмяна принадлежи на нея. Възстановяването обикновено се извършва в рамките на 10 дни след връщането на продукта.

 

 Връщане на растения

 

По отношение на връщането на растения (въздушни, стайни, орхидеи), продавани от aiplants.bg, има специални условия за връщане, тъй като това са живи организми, които не могат да се считат за обикновени потребителски продукти.

 

 • В случай, че получите растение, което смятате за дефектно или сме ви изпратили различно растение от това, което сте поръчали (в рамките на 3 дни от деня, когато растението е напуснало магазина на airplantsbg), процедурата, която следваме като политика за връщане е следната:

 

В рамките на 24 часа от момента на получаване, изпратете ни мейл на sales@airplants.bg със снимки и видеоклипове на растението, с акцент върху точките, където смятате, че има дефект. Airplants си запазва правото да поиска допълнителен визуален материал за разследване.

След получаване на изпратения от вас материал, разглеждаме етапите за контрол на качеството на вашата поръчка, както и цялата партида.

След това се свързваме с вас и:

 • В случай, че сме ви изпратили друго растение от това, което сте поръчали, ние ще поемем транспортните разходи, за да можете да ни изпратите обратно грешното растение и след като го получим, ние ще изпратим отново това, което сте поръчали първоначално, или ще върнем парите ви.
 • В случай, че сте получили поръчаното от вас растение и смятате, че то не отговаря на вашите лични очаквания, екипът от специалисти на bg ще провери, дали наистина има дефект във вашето растение и произхода на дефекта.

-ако дефектът на е налице и се дължи на етапите на производството, свободен представител на отдела за обслужване на клиенти на airplantsbg.com ще се свърже с вас, за да намери най-доброто решение за вашата компенсация. Разбира се, за да се споразумее за връщане на полученото растение, ще ви даде инструкции относно временните грижи и как да го опаковате. Ще възстановим сумата, която сте платили за закупуването на растението, при условие, че ни се върне в същото състояние, в което сме ви го изпратили, а не по-лошо. Ние си запазваме правото да откажем възстановяването на парите, които сте платили за закупуването му.

-ако дефектът е налице и се дължи на условията на транспортирането му. airplantsbg.com не носи отговорност и не поема компенсацията му. В този случай ние ще застанем до вас и вашето растение и ще ви дадем съвети, за да можете незабавно да се погрижите за вашето растение и да се върне в перфектно състояние.

В случай че са изминали три (3) дни от получаването на продукта или първия опит за доставка от куриерската фирма (в случай че не ви е намерил на посочения адрес), се счита, че сте удовлетворени от растението и разбирате, че е крехък и консумативен продукт, и че airplantsbg.com не носи никаква отговорност за начина, по който третирате и се грижите за растението. Следователно airplantsbg.com не носи никаква отговорност, в случай че растението не процъфтява.

 

airplantsbg.com си запазва правото да прави каквито и да е промени в своя онлайн магазин, търговската си политика и Условията за ползване по всяко време, което сметне за необходимо, без предизвестие.

 

Предоставяни услуги
1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки.

Поръчка
2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки.
2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от

Търговеца
2.2. При липса на наличност от дадена стока Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.
2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Цени
4. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
4.1. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
6. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Плащане
7. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
8. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:
● с кредитна/дебитна карта или наложен платеж
9. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
11. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Отказ от договора и замяна

Според Чл.57, ал.4 от закона за защита на потребителите, airplantsbg.com спада в категория за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
12. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 3-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, ако отговаря на условията подробно описани в страницата за доставка https://airplantsbg.com/info-dostavka/
13. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
14. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
15. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
16. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок до 3 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
17. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
18. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
19. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
20. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
21. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
● за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
● за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
22. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.
22.1. В случай че потребителят е направи плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.

Гаранции и рекламации
23. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
24. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
25. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 3 дни след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
26. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:
1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.
27. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
28. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
29. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
30. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
31. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
32. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
33. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
34. Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
35. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
36. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
37. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя
38. Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
38.1. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
39. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
2. намаляване на цената.
40. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
41. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
42. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Интелектуална собственост
43. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
44. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
45. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
46. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
47. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни рсурси и материали, публикувани в сайта си.
Прекратяване и разваляне на договора
48. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
49. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
50. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
51. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза
52. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Изменение на общите условия
53. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
54. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
55. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения
Приложимо право
56. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.